अनुसन्धानबाट विकसित प्रविधिहरू

क्र.सं. शीर्षक
पंगासियस माछा पालन प्रविधि
ट्राउट भुराको सुरुवाती दानामा रेशम किराको उपयोग
ट्राउटमा लाग्ने कक्सीडियोसिस रोग र उपचार विधि
माछामा लाग्ने आर्गुलोसिस रोगको रोकथाम तथा उपचारविधि
माछा सुकाउने उन्नत प्रविधि हाईब्रिड सोलार ड्रायर
रेन्बो ट्राउट माछामा लाग्ने रोग तथा रोकथामका उपायहरु
सुरक्षितरुपमा कमन कार्प माछा भुरा वानीको लागि ल्वांग तेलको प्रयोग
चिसोपानीमा रेन्बो ट्राउट माछा पालन
आधुनिक हाईब्रिड सोलार ड्राएरमा साना माछा सुकाउने तरिका
१० सहर माछाको भुरा उत्पादन प्रविधि
११ रेन्वो-ट्राउट-माछाको-आँखे-अण्डा-ढुवानी-प्रविधि
१२ पिँजडा साथ पोखरीमा टिलापयिा माछा पालन प्रविधि
१३ पिँजडामा ग्रास कार्प माछा पालन प्रविधि
१४ ट्राउट माछामा कक्सिडियोसिस रोग नियन्त्रण प्रविधि
१५ ट्राउट माछा भुराको दाना बनाउने प्रविधि
१६ गोल्डफिस पालन प्रविधि
१७ गर्दी माछा प्रजनन प्रविधि
१८ केजमा रेन्वो ट्राउत पालन प्रविधी